Terapie generatorem plazmowym

Generator plazmowy wytwarza falę o określonej częstotliwości, która ma wpływ na szkodliwe mikroorganizmy. Fala wprowadza w wibrację błonę biologiczną konkretnego patogenu. Pod wpływem działania tych fal, błona biologiczna patogenu ulega rozerwaniu, stąd nie ma ona możliwości dalszego funkcjonowania.

Zaletą fal plazmowych, wytwarzanych przez generator jest ich podobieństwo do fal radiowych czy akustycznych. Stąd fale te są w stanie przeniknąć przez cały organizm, docierając tym samym do mikroorganizmów, niezależnie od ich umiejscowienia. Pozostałości z rozerwanej  błony drobnoustrojów zostają usunięte poprzez komórki układu odpornościowego.

W trakcie prowadzonej terapii nie jesteśmy podłączeni do prądów! Nie trzymamy żadnych elektrod, w którym przepływa prąd jak to bywa w niektórych gabinetach! 

Nasz gabinet oferuje możliwość skorzystania z konsultacji zielarskiej. Dzięki temu każdy klient będzie miał rozpisaną odpowiednią suplementację, wzmacniającą organizm podczas detoksykacji. 

Oferowane terapie są bezpieczne oraz przeprowadzane z wykorzystaniem certyfikowanego urządzenia.

Przeciwskazania do terapii z pomocą generatora plazmowego to:

  • Ciąża
  • Karmienie piersią
  • Rozrusznik serca
  • Ciężka niewydolność układu limfatycznego lub naczyniowo-sercowego
  • Epilepsja (padaczka)
  • Żelazne elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów lub innych tytanowych elementów)

Uwaga!

Jest możliwość skorzystania z terapii nocnych dla klientów spoza Wrocławiem. Seanse trwają po 10-12h. Najczęściej od 20:00 do 6:00-8:00. 

Generator plazmowy Rifea-a nie jest urządzeniem medycznym w rozumieniu medycyny akademickiej (art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.), ani nie jest aparaturą medyczną. Niemniej w niektórych przypadkach powyższa metoda może być pomocna dla lekarzy, fitoterapeutów lub dietetyków w określeniu diagnozy chorób.