Terapie generatorem plazmowym

Fala elektromagnetyczna o konkretnych częstotliwościach ma wpływ na szkodliwe mikroorganizmy. Robi to w taki to sposób, że wprowadza ona w wibrację błonę biologiczną konkretnego patogenu. Pod wpływem działania tych fal, jego błona biologiczna ulega rozerwaniu i patogen nie ma możliwości dalszego funkcjonowania

Atutem jest to, że wytwarzane fale są podobnie do fal radiowych lub akustycznych. Stąd przenikają przez cały organizm i mogą docierać do mikroorganizmów, niezależnie od ich umiejscowienia. Pozostałości drobnoustrojów z rozerwanej błony są usuwane poprzez komórki układu odpornościowego.

Podczas całej terapii, nasz gabinet oferuje możliwość skorzystania z konsultacji zielarskiej. Dzięki temu każdy klient będzie miał rozpisaną odpowiednią dietę lub suplementację, by wzmocniła organizm w jego detoksykacji. 

Terapie są bezpieczne i przeprowadzane na certyfikowanym urządzeniu.

Przeciwskazania do terapii z pomocą generatora plazmowego to:

  • Ciąża
  • Karmienie piersią
  • Rozrusznik serca
  • Ciężka niewydolność układu limfatycznego lub naczyniowo-sercowego
  • Epilepsja (padaczka)
  • Żelazne elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów lub innych tytanowych elementów)

Uwaga!

Jest możliwość skorzystania z terapii nocnych dla klientów poza Wrocławiem. Seanse trwają po 10-12h. Najczęściej od 20:00 do 6:00-8:00. 

Generator plazmowy Rifea-a nie jest urządzeniem medycznym w rozumieniu medycyny akademickiej (art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.), ani nie jest aparaturą medyczną. Niemniej w niektórych przypadkach powyższa metoda może być pomocna dla lekarzy, fitoterapeutów lub dietetyków w określeniu diagnozy chorób.