bartonella jasna

Bartonella (bartoneloza)

Bartonella jest Gram-ujemną bakterią wywołującą chorobę odzwierzęcą o nazwie bartoneloza. Jest rozpowszechniona szeroko na całym świecie. Infekcja wywołana przez te bakterie, w zależności od kondycji układu odpornościowego może mieć przebieg ostry lub przewlekły.

Obecnie znane są 24 gatunki Bartonelli. Spośród nich, u ludzi wywołują choroby: B. bacilliformis, B. quintana, B. henselae, B. elizabethae, B. vinsoniisubsp. berkhoffi, B. vinsoniisubsp. arupensis, B. grahamii, B. koehlerae, B. washoensis, B. alsatica, B. clarridgeiae, B. rochalimae, B. tamiae.

Bartoneloza jest choroba, która dotyczy ludzi mających kontakt z domowymi oraz dzikimi zwierzętami, gdzie są rezerwuarem tego patogenu. Obecnie wiadomo, że nosicielami tych drobnoustrojów w zależności od gatunku Bartonelli, mogą być: sarny, wiewiórki ziemne, kangury, kojoty, króliki, krety, psy lub koty.

Podstawowym wektorem B. henselaei oraz B. clarridgeiae są przede wszystkim pchły kocie. Kontakt z ich odchodami powoduje przeniesienie drobnoustroju zarówno na inne zwierzęta jak i na człowieka poprzez np. uszkodzoną skórę. Bakterie te mogą również być przenoszone przez pchły, wszy i kleszcze. Wykazano, że wszystkie stadia rozwojowe kleszcza mają zdolność przenoszenia Bartonelli.

Bakterie z rodzaju Bartonella po wniknięciu do organizmu człowieka ulegają adhezji do komórek nabłonkowych (zwłaszcza śródbłonka naczyń krwionośnych). Mogą też dawać dolegliwości ze strony układu nerwowego i mięśniowego.

kotek

Bartonella jako patogen wywołujący choroby oczu.

Istnieje wiele doniesień na temat chorób oczu związanych z występowaniem Bartonella henselae w organizmie człowieka. U osób z zdiagnozowaną chorobą kociego pazura objawiają się następujące powikłania oczu: zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka, ogniskowe zapalenie naczyń siatkówki lub naczyniówki, zmiany patologiczne wokół tarczy nerwu wzrokowego, stan zapalny w obrębie ciałka szklistego oraz niedrożność żyłkowa lub tętniczkowa w obrębie siatkówki.

Infekcja wywołana przez te bakterie może mieć przebieg ostry lub przewlekły i zwykle wymaga podania antybiotyków, a w niektórych przypadkach także interwencji chirurgicznej.

bartoneloza oczna

Film umieszczony za zgodą autora.

Źródło:

  1. Zakażenia Bartonella SPP. Ze szczególnym uwzględnieniem chorób oczu (więcej…)
  2. ABCD zakażenie bartonellami (więcej…)
  3. Bakterie z rodzaju Bartonella – współczesny stan wiedzy (więcej…)
  4. Nowoczesne metody leczenia boreliozy z koinfekcjami (więcej…)
  5. Karolina Majchrowska, Serwis Mikrobiologiczny, “Bartonella i bartonelozy”.