Chlamydie

Chlamydia (chlamydioza)

Chlamydie (Chlamydiaceae) to  patogeny wewnątrzkomórkowe, gdzie uprzednio były uważane za wirusy z powodu ich małych rozmiarów. Natomiast z uwagi na obecność kwasów nukleinowych, organelli, wewnętrznej i zewnętrznej błony komórkowej, a także wrażliwość na liczne antybiotyki przeciwbakteryjne i na niskie pH zostały przepisane do bakterii.
Chlamydie rozmnażają się w szczególnym cyklu rozwojowym, zachodzącym wewnątrz komórek i trwającym od 48-72 godzin. Dzięki wykorzystaniu ATP gospodarza (nośnik energii w komórce) prawidłowo funkcjonują i są wstanie rozmnażać się.

Rodzina Chlamydiaceae obejmuje trzy gatunki odpowiedzialne za zakażenia ludzi:

  • Chlamydia trachomatis;
  • Chlamydia psittaci;
  • Chlamydophila pneumoniae.

Do koinfekcji borrelii zaliczane są Chlamydie pneumoniae oraz trachaomatis, ponieważ bakterie te są przenoszone przez kleszcze.

Chlamydia pneumoniae
Do najbardziej rozpowszechnionych patogenów ludzkich należy Chlamydia płucna. Bakteria rozprzestrzenia się drogą kropelkową, zakażenie nią przebiega często bezobjawowe lub łagodne. Z tego powodu jest rzadko diagnozowana oraz leczona. U osób z obciążoną i osłabioną odpornością może dawać ciężki przebieg, gdyż w takim stanie organizm nie razi sobie z infekcją. Patogen ten najczęściej infekuje górne drogi oddechowe. Może też atakować układ nerwowy, kostny, stawowy, krwionośny oraz narząd wzroku.  W zależności od lokalizacji daje w tych miejscach objawy.

Chlamydia trachomatis
Chlamydia płciowa jest przenoszona droga płciową. W wyniku zainfekowania się nią, może powodować problemy i choroby związane z układem moczowo-płciowym: pieczenie oraz ból cewki moczowej, dyskomfort przy oddawaniu moczu, bóle w okolicy podbrzusza oraz nadwrażliwość lub ból jąder.
Przy stanach ostrych bakteria u kobiet jest w stanie spowodować rozrost błon śluzowych macicy, a także stany zapalne jajowodów, co w konsekwencji może doprowadzić do bezpłodności.
Jest również niebezpieczna dla noworodków ze względu na to, że zakażenie może powstać podczas porodu. Dlatego między 2 a 16 tygodniem życia dziecka mogą pojawić się szereg dolegliwości ze strony układu oddechowego.

Chlamydia psittaci
Chlamydia ptasia jest to bakteria, która wywołuje papuzicę. Rezerwuarem jej są ptaki, dlatego najbardziej narażeni są hodowcy gołębi czy papug. Przebieg choroby często jest bezobjawowy, natomiast mogą wystąpić takie objawy jak zapalenie płuc, duszności, gorączka.

cykl życiowy Chlamydii

Źródło:

  1. Choroby u ludzi spowodowane chlamydiami i chlamydofilami (więcej…)
  2. Wybrane aspekty zakażeń Chlamydophila pneumoniae (więcej…)
  3. Chlamydophila pneumoniae jako przyczyna chorób układu oddechowego (więcej…)
  4. Chllamydia i Chlamydophila (więcej…)
  5. Rola Chlamydophila pneumoniae w astmie oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – mechanizmy odpowiedzi immunologicznej (więcej…)
  6. Epidemie XXI wieku, „Zakażenia chlamydiowe”.